top of page

תקנון האתר

מטרת האתר:

אתר זה נועד ליצור סביבה נקייה ומכבדת ליצירה נשית בכל תחומי האומנות.

האתר מסונן וכל החברות באתר עוברות מיון קפדני במידת האפשר.

האתר יעשה כל שביכולתו כדי לשמור על זכויות היוצרים של האמניות, וגם יבצע כמיטב יכולתו כדי שהתוכן באתר לא ידלוף לרשת.

מטרת האתר לתת פלטפורמה להפצת תכנים של יוצרים בקבצים של אודיו ווידאו על מנת לתת חשיפה ליוצרות ולהפגיש בין יוצרות לקהן שלהן, כמו כן האתר יאפשר ליוצרות למכור שירותים אותם הן מספקות בתחומי היצירה, ליצר מפגשי יצירה והפקות משותפות.

האתר שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלום עבור פרסום ו/או שרותים נוספים כדי לאפשר הפעלת ותחזוקת האתר.

:תכנים באתר

כל קליפ שיעלה לאתר יעבור בחינה ע''י הנהלת האתר.

בסמכות מנהלת האתר לפסול חומרים שאינם בכללי התקנון.

השימוש באתר:

התוכן שבאתר מיועד לנשים בלבד.

המשתמשות מתחייבות לא להעתיק מידע ו/או להעביר לפלטפורמות אחרות.

האתר הוא למענינו הנשים ויחד נשמור על סביבה נקייה ותומכת.

לבוש צנוע:

על האמניות המופיעות באתר להקפיד על לבוש צנוע, וחזות חרדית/בוגרת בית יעקב

העלאת חומרים לאתר:

מצורף בזה טופס ליווי לאמנית להעלאת תוכן לאתר,

קליפים שיועלו לאתר ולאחר בדיקה יוכנסו לבסיס הנתונים ויחשפו לקהל הלקוחות - לאמנית לא תהיה כל טענה על חשיפה זו

איכות הקבצים:

התכנים שיועלו לאתר יהיו בmp3 או mp4 באיכות גבוהה.

גודל הקובץ מוגבל ל50 מגה

יוצרת המעוניינת להעלות לאתר תכנים ע''י קישור לאתר אחר (כגון יוטיוב) מתחייבת שאיכות הקובץ גבוהה

(mp4, webm, וכו, ומינימום 480 mp)

כל אמנית מקבלת מקום אחסון של 400 mb חינם עבור העלאת תכנים,כל שטח אחסון נוסף ייגבה בתשלום

 

דף אמנית:

חובה על האמנית להיות רשומה באתר כדי לאפשר העלאת תכנים,

יש להקפיד למלא את כל שדות החובה

טופס להעלאת שיר לאתר:

לכל יצירה יצורף דף מלווה שמפרט את הנושאים הבאים: שם היצירה, הסיפור שמאחוריה, סגנון מוזיקאלי, אורך היצירה, והאשטגים רלוונטים.

העלאת תכנים לאתר תתבצע אך ורק בדף המתאים.

יש להקפיד למלא את כל שדות החובה בזמן העלאת התוכן,

לאחר שהחומר יגיע אלינו אנו מתחייבים תוך 72 שעות לעדכן אם החומר אושר והועלה, ו/או אם יש מה לתקן וכו.

*אמנית שמעוניינת שבעלי האתר יעשו עבורה את העבודה ויעלו עבורה את החומרים תצטרך למלא טופס pdf  (קישור), לשלוח לנו את החומרים והטופס למייל 0527133610b@gmail.com  ואנחנו נבצע את ההעלאה תמורת תשלום סמלי של  ל 30 שקלים

תמלוגים:

בשלב זה אין תמלוגים על השמעת שירים באתר.

כמו''כ אתר זה אינו מופיע בהסדר אקו''ם, לאור זאת כרגע אין תמלוגים על השמעות.

החומרים באתר מוגנים מפני גניבה, עם זאת, לבעלי האתר אין כל אחריות ולא ישא בנזק במקרה של פעילות זדונית ודליפת חומרים מהאתר.

הסרת תכנים:

לאומניות יש אפשרות לפנות בכתב בדף של יצירת קשר למנהלת האתר ולבקש להסיר תכנים מהאתר,

מרגע קבלת ההודעה ואישורה התוכן יוסר בתוך 72 שעות.

שירותים בתשלום:

האתר מספק שירותי פרסום בתשלום במגוון תחומים,

התשלום הינו חדשי מתחדש, ניתן להפסיק את התשלום בכל עת בהתראה של חודש

אתר הרמוניה ( להלן: האתר). האתר מופעל על ידי חיה ברנד ומשמש לתרבות ופנאי וכן כחנות מסחר אלקטרונית לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.
תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו, במידה ואינך מסכים/מה לתנאי מתנאיו, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר. 

האתר מאפשר לגולשים/ות מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בצורה אמינה, מהירה ונוחה. 

לכתובת הדואר האלקטרוני של הגולש/ת ישלחו  עדכונים של מוצרים חדשים, ותכנים פרסומיים העשויים לעניין את הגולש/ת מטעם מפעילי האתר. במידה והגולש/ת אינו מעוניין לקבל עדכונים כאמור לעיל, עליו לשלוח לחיה ברנד הודעה דרך דף יצירת קשר לכתובת 0527133610b@gmail.com ולבקש באופן מפורש להוריד את שמו/ה מרשימת התפוצה. 

חיה ברנד לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מתקלה בשרת, באתר, מתקלת תקשורת אחרת כלשהי, מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של חיה ברנד והצוות לרבות שביתות השבתות וכיוצא בזה.

חשוב להבהיר: אין התחייבות מצידנו לתת מענה בכל עת ובכל שעה. לכן, כאשר הינכם רוכשים מוצר דרך האתר שלא בשעות הפעילות של מוקד התמיכה, עליכם לקחת בחשבון שאם קרתה תקלה כלשהי, היא תטופל רק במועד הבא של חידוש פעילות המוקד. 

רוכש המוצר, הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה חיה ברנד, רשאית למנוע מהגולש/ת, מלגלוש או מלרכוש מוצרים באתר, באמצעות חסימה שלו בכל אחד מהמקרים הבאים:

הגולש/ת ביצע/ה מעשה בלתי חוקי ו/או עבר/ה על הוראות הדין. 

הגולש/ת הפר/ה תנאי מתנאי התקנון. 

הגולש/ת מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון. 

הגולש/ת ביצע/ה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחיה ברנד או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מצד שלישי כלשהו. 

בכוונת הגולש/ת, לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו יזכה לצד שלישי ו/או לסחור בו בכל דרך או צורה שהיא ללא אישור חיה ברנד. 

חיה ברנד היא המחליטה הבלעדית על תוכן האתר ולה שמורה הזכות הבלעדית להוסיף ולגרוע ו/או לשנות מוצרים ושירותים מן האתר, וכן לשנות מחירי מוצרים בכל עת וללא התראה מראש, לפי בחירתה וראות עיניה בלבד. 

הגולש/ת מצהיר/ה בזאת, כי לא תהיה לו/ה או למי מטעמו/ה כל טענה או תביעה כנגד חיה ברנד, בעליהם, ו/או עובדיהם ו/או מפעילי האתר ו/או צד שלישי כלשהו הקשור לאתר, והוא/היא פוטר/ת אותם בזאת מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת שמישותו, איכותו, אופיו, השימוש בו, ו/או איחור באספקתו. 

באם יבקש הגולש/ת לפנות בבקשת עזרה ו/או הבהרה, ו/או דרישה כלשהי , יעשה זאת בפניה למפעילי האתר באמצעות דף יצירת קשר המופיע בתפריט האתר, וינסח הודעה קצרה למפעילי האתר בה הוא מפרט את רצונו. צוות הרמוניה תעשה ככל האפשר לחזור במהירות האפשרית עם תגובה כלשהי לפניה שנעשתה, אך אינם מתחייבים על זמן התגובה לפניות. 

כל הזכויות שמורות לחיה ברנד. אין לצלם,להעתיק,לשכפל, להקליט, ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל על כך אישור מראש,בכתב, מאת חיה ברנד. 

התקנון ניתן לשינוי בכל עת על ידי חיה ברנד, ועל פי שיקול דעתה הבלעדית. 

 
 
bottom of page