top of page

יוכי שטיינמץ שחקנית

משחק

055-678-8060

יוכי שטינמץ
שחקנית תיאטרון וקולנוע,
מחזיקה תעודות גמר מוכרות בלימודי תיאטרון וקולנוע מקצועיים מטעם משרד התרבות והמחלקה לתיאטרון בעיריית ירושלים
מקבלת הוראות בימוי ומדייקת מזמנים, בעלת יכולת גבוהה בקליטת שפות.
מייל ליצירת קשר ולקבלת קורות חיים ושואוריל: yochish770@gmail.com
מספר נייד: 055-678-8060bottom of page